Sundhedssamtale

Klinik for akupunktur og sundhed

- Krop & Sjæl

 

Who´s difinition af sundhed:

 

"Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener."

Sundhed

Sundhed er i bund og grund et personligt begreb.

Det handler om at have det godt med sin krop, sit sind, sine medmennesker, sin kultur, sit arbejde og sin sjæl.

Sundhed er oplevelsen af at være i balance og samklang med sit liv og sine omgivelser, både de menneskelige og de fysiske.

Vi kan ikke være sunde alene.

Vi er hinandens sundhed, livskraft og livsglæde og skal hjælpes ad med at opbygge og bevare vores fælles sundhed.

"Den Motiverende Samtale"

Jeg tilbyder sundhedsamtaler udfra den Motiverende Samtale, med fokus på enerkendende kommunikation og psykologi.

Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i "Den motiverende samtale", der er en anerkendt metode i forbindelse med ændring af adfærd/livsstil.

Det er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil.

Samtalen orienteres omkring klientens ressourcer og succeser og holder fokus på, hvad klienten tidligere er lykkedes med og dermed får synliggjort sine styrker og kompetencer og styrkes i troen på sine egne evner.

.

KRAM

Kost, Rygning, Alkohol og Motion – også kaldet kram-faktorer – står bag mange folkesygdomme.

I mine sundhedssamtaler har jeg fokus på KRAM faktorerne, som en naturlig del af livet og samtalen.

 

KRAM-faktorerne er de største årsager til livsstilssygdomme.

Livsstilssygdomme skønnes ifølge WHO at udgøre 70 % af alle sygdomme i 2020.

 

Livsstil og adfærden omkring vores livsstil tillæres og videreføres gennem generationer.

Livsstil kan have store menneskelige såvel som samfundsøkonomiske konsekvenser.

 

Måden vi lever på - spiser, drikker, ryger og dyrker motion på - har derfor ikke kun betydning for det enkelte individ, men har i stor grad også betydning for de nærmeste omgivelser/pårørende.

 

Det er vigtigt at have fokus på måden vi lever vores liv, men det er samtidig også vigtigt at have balance i kroppen, sindet, med sine medmennesker, i sin kultur, sit arbejde og sin sjæl.

Sundhed er oplevelsen af at være i balance og have samklang med sit liv og sine omgivelser.

Sundhedssamtalen

Jeg håber via sundhedssatale, at kunne bidrage til større sundhed blandt mine klienter.

Kombinationen af sundhedssamtale, akupunktur, massage og individuel behandling, giver en unik mulighed for balance og sundhed i livet.

 

Jeg har, hvis det skønnes nødvendig, mulighed for at tage forskellige værdier, det være sig blodtryk, blodsukker eller andet.

Desuden henviser jeg til læge, psykolog, diætist eller andre hvis jeg mener det er nødvendigt.

Sundhedssamtale

Klinik for Akupunktur og Sundhed - Krop & Sjæl * Mosevej 8, Skuldelev, 4050 Skibby * 24 42 43 32

CVR: 35934006

Copyright © All Rights Reserved